News

New Join Company

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd.

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd. was established in 1987 and is located in the hometown of Yue Opera---Shenzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province. The company's construction c

Zhejiang Xingya Electric Heating Appliance Co., Ltd.
Ningbo Gam Electronics Co., Ltd
Shandong Stanfuson Machinery Co., Ltd.
Wuxi Mingye Protective Film Manufacturing Co.,Ltd